Medan Magnet di Sekitar Sumber Arus Listrik

Medan Magnet di Sekitar Arus Listrik

Medan Magnet di Sekitar Sumber Arus Listrik Sumber Arus Listrik Medan Magnet di Sekitar Arus Listrik Sumber Arus Listrik – Di sekitar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Hal ini ditemukan oleh Hans Cristian Oersted berdasarkan hasil...

Mengkritisi Sekitar Kita

Religion mini-quran2

Dalam hadis yang bersumber dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah saw. meramalkan kelak pada suatu masa akan terjadi perpecahan dan perselisihan sepeninggal beliau. Hudzaifah berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, apa yang paduka perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal...