Orang-orang Cina Berontak Kepada VOC dan Perlawanan Mas Said

Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said

Orang-orang Cina Berontak Kepada VOC Sejak abad ke-5 orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaankerajaan Hindu-Buddha dan Islam banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, bahkan tidak sedikit...

Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said

Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said

Raden Mas Said adalah putera dari Raden Mas Riya yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan putri dari Adipati Blitar. Pada usia 14 tahun Raden Mas Said sudah diangkat sebagai gandek kraton (pegawai rendahan di istana) dan...