Ayat-Ayat al-Qur’ān tentang Pengendalian Diri, Prasangka Baik, dan Persaudaraan

338484_620

1. Q.S. al-Anfāl/8:72 a. Lafal Ayat dan Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin),  mereka itu satu sama...

Memahami Makna Pengendalian Diri, Prasangka Baik, dan Husnuzzan

prasangka

1. Pengendalian Diri (Mujāhadah an-Nafs) Pengendalian diri atau kontrol diri (Mujāhadah an-Nafs) adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan...