Peranan Organisme Sel Sel Prokariotik dalam Kehidupan

Peranan Organisme Prokariotik dalam Kehidupan

Peranan Organisme Sel Sel Prokariotik dalam Kehidupan Sel Sel Prokariotik – Peranan Organisme Prokariotik dalam Kehidupan Manusia Sel Sel Prokariotik – Di dalam benak kalian mungkin selalu terbayang bahwa organisme prokariotik merupakan suatu makhluk hidup amat kecil yang menyebabkan...

Pengelompokan Organisme Sel Prokariotik

Pengelompokan Organisme Prokariotik 2

Pengelompokan Organisme Sel Prokariotik Organisme Sel Prokariotik d. Pengelompokan Bakteri berdasarkan Cara Memperoleh Energi dan Karbon Berdasarkan cara memperoleh energi dan karbon, bakteri dibedakan menjadi empat kategori, yaitu fotoautotrof, kemoautotrof, fotoheterotrof, dan kemoheterotrof. Fotoautotrof adalah bakteri fotosintetik yang memanfaatkan...