Berbudi Pekerti Luhur Sesuai Dengan Nilai Pancasila

Berbudi Pekerti Luhur Sesuai Pancasila

Berbudi Pekerti Luhur Sesuai Dengan Nilai Pancasila Nilai Pancasila – Selamat ya, kalian sekarang sudah memasuki semester dua di kelas IX. Semester ini sangat menentukan langkah kalian untuk bisa lulus dari SMP/MTs. Nah, di semester dua ini materi pembelajaran...

HAM Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

HAM Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

HAM Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila Sila-Sila Pancasila – Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan...