HUKUM NEWTON PADA GERAK PLANET

Gaya-sentripetal-berasal-dari-gaya-gravitasi

Matahari, bulan, bintang atau benda-benda langit yang lain jika dilihat dariĀ  bumi tampak bergerak dari arah timur ke barat. Apakah demikian yang terjadi sebenarnya? Tentu Anda masih ingat dengan gerak relatif sebuah benda. Bumi kita selain berotasi pada sumbu...

HUKUM NEWTON TENTANG GERAK DAN GRAVITASI

HUKUM NEWTON TENTANG GERAK DAN GRAVITASI 1

GAYA GESEKAN Jika kita melempar sebuah benda pada permukaan tanah, ternyata benda yang semula bergerak akhirnya berhenti. Perubahan gerak benda tersebut disebabkan adanya gaya dengan arah berlawanan dan arah gerak benda. Gaya bekerja pada bidang singgung antara permukaan benda...