Mendengarkan dan Mencatat Pokok-pokok Sambutan

Berikut ini adalah contoh sambutan yang disampaikan Kepala Sekolah di hadapan guru dan orang tua murid.  Assalamualaikum wr.wb., salam sejahtera. Yang terhormat Bapak/Ibu wali murid dan Bapak/Ibu Guru. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Tuhan. Berkat rahmat dan karunia-Nya...