Tolak Peluru Gaya membelakangi/gaya O’Brian

tolak peluru gaya membelakangi

Cara Gerak Tolak Peluru a. Melakukan teknik tolak peluru gaya membelakangi/gaya O’Brian. Cara menolak peluru dengan awalan gaya membelakangi/gaya O’Brian adalah sebagai berikut : 1) Sikap permulaan Ambil awalan dengan membelakangi arah tolakan, kemudian membungkukkan badan ke depan dan...