Dakwah Nabi Muhammad saw. di Madinah

Dakwah Nabi Muhammad saw. di Madinah

Dakwah Nabi Muhammad saw. di Madinah Dakwah Nabi Muhammad – Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad saw. mulai membuat program kerja dan melaksanakannya seperti yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara Muh±jir³n dan An£±r, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah...

Strategi Dakwah Nabi SAW di Madinah

Strategi Dakwah Nabi saw. di Madinah

Strategi Dakwah Nabi SAW di Madinah 1. Meletakkan Dasar-Dasar Kehidupan Bermasyarakat a. Membangun masjid. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad saw. tidak saja dijadikan sebagai pusat kehidupan beragama (beribadah), tetapi sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa...

Substansi Dakwah Nabi di Madinah

Substansi Dakwah Nabi di Madinah

Substansi Dakwah Nabi di Madinah 1. Membina Persaudaraan antara Kaum Anśar dan Kaum Muhajirin Kehadiran Rasulullah saw. dan Kaum Muhajirin (sebutan bagi pengikut Rasulullah saw. yang hijrah dari Mekah ke Madinah) mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah (Kaum Anśar)....