Lapisan-Lapisan Atmosfer

Lapisan-Lapisan Atmosfer

Troposfer (0–15 km) Troposfer berada pada lapisan atmosfer paling bawah. Manusia dan makhluk hidup lain hidup di lapisan ini. Lapisan ini menjadi tempat akumulasi gas-gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Uap air dan karbon dioksida yang banyak terdapat pada...

loading...