Kandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah

Kandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah

Kandungan dan Manfaat Makanan Khas Daerah Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam, sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati atau hewani. Kandungan...

Kandungan Q.S. an-Nμr/24:2

1) Perintah Allah Swt. untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing seratus kali. 2) Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Swt. 3) Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam...

Kandungan Q.S. al-Ahzāb/33:59 dan Q.S. an-Nμr/24:31

Kandungan Q.S. al-A¥zāb/33:59 Dalam ayat ini, Rasulullah saw. diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan nonmukminah. Hikmah lain adalah...