Orang-orang Cina Berontak Kepada VOC dan Perlawanan Mas Said

Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said

Orang-orang Cina Berontak Kepada VOC Sejak abad ke-5 orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaankerajaan Hindu-Buddha dan Islam banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, bahkan tidak sedikit...