Pautan, Pindah Silang, dan Gagal Berpisah

Pautan, Pindah Silang, dan Gagal Berpisah

Pautan, Pindah Silang, dan Gagal Berpisah PautanĀ  Pada proses meiosis I, saat kromosom bermigrasi ke kutub yang berlawanan, gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama akan berpautan dan bergerak bersama-sama ke arah kutub yang sama pula. Pautan antarlokus ini...