Kandungan Q.S. al-Ahzāb/33:59 dan Q.S. an-Nμr/24:31

iStock_000003013231Small-e1448594037188-480x320

Kandungan Q.S. al-A¥zāb/33:59 Dalam ayat ini, Rasulullah saw. diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan nonmukminah. Hikmah lain adalah...