Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Undang-Undang Dasar a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUDS 1950 Undang-Undang Dasar – Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang dikehendaki UUDS 1950. Pengertian negara kesatuan pada UUDS 1950 sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam...