Info Kewarganegaraan

Info Kewarganegaraan
Demokrasi Pancasila mendasarkan
diri pada paham kekeluargaan dan
kegotongroyongan yang ditujukan
untuk:
a. kesejahteraan rakyat;
b. mendukung unsur-unsur
kesadaran ber-Ketuhanan Yang
Maha Esa;
c. menolak atheisme;
d. menegakkan kebenaran yang
berdasarkan budi pekerti yang
luhur;
e. mengembangkan keperibadian
Indonesia;
f. menciptakan keseimbangan
perikehidupan individu dan
masyarakat, jasmani dan rohani,
lahir dan batin, hubungan
manusia dengan sesamanya
dan hubungan manusia dengan
Tuhannya.

Info Kewarganegaraan | medsis | 4.5